خروج کشتی‌های اکتشاف گاز ترکیه از دریای مدیترانه 06 مرداد 1399

خروج کشتی‌های اکتشاف گاز ترکیه از دریای مدیترانه

رسانه‌های یونان گزارش دادند که ترکیه کشتی‌های جنگی خود را که در دریای مدیترانه برای عملیات اکتشاف گاز مستقر بودند از این دریا خارج کرده است.