پتروشیمی ها کود را از کشاورزان دریغ می کنند 03 تیر 1399

پتروشیمی ها کود را از کشاورزان دریغ می کنند

در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.

کشاورزان عنصر نجات بخش آب ایران 19 اسفند 1397

کشاورزان عنصر نجات بخش آب ایران

یک کارشناس حوزه منابع آب معتقد است با توجه به وضعیت منابع آبی ایران باید به فکر افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی باشیم، چراکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از آب در این حوزه مصرف می‌شود و می‌توان با راهکارهای متعددی میزان مصرف آب را در این بخش کاهش داد.