دلیل کاهش منابع آبی کاشان چیست؟ 07 مرداد 1399

دلیل کاهش منابع آبی کاشان چیست؟

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان ضمن اشاره به صرفه‌جویی ۳۳میلیون متر مکعبی مصرف آب در سال‌های اخیر گفت: کشاورزی تنها دلیل کاهش منابع آبی کاشان نیست.