نماینده مجلس: جایگاهداران سوخت در خطر تعطیلی 13 اردیبهشت 1399

نماینده مجلس: جایگاهداران سوخت در خطر تعطیلی

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت و وزارت نفت باید برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از جایگاه‌داران و جلوگیری از تعطیلی آنان انجام دهد.