آمادگی شرکت های نفت روسیه  برای کاهش تولید 22 اسفند 1397

آمادگی شرکت های نفت روسیه برای کاهش تولید

در اجلاس وزرای انرژی در ماه جاری شرکت های نفتی روسیه اطمینان دادند که به توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش متعهد هستند .

اتمام حجت عربستان در پی صعود قیمت نفت 20 اسفند 1397

اتمام حجت عربستان در پی صعود قیمت نفت

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی در خصوص ادامه کاهش تولید اوپک پلاس تا تابستان و افت شمار دکل‌های حفاری آمریکا افزایش پیدا کرد.