الگوهای مدیریت آب؛ از کالیفرنیا تا چین ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

الگوهای مدیریت آب؛ از کالیفرنیا تا چین

بسیاری از کشورهای جهان در زمینه مدیریت مصرف آب با مشکلات فراوانی روبرویند اما نحوه مدیریت این منابع و شیوه بهره‌برداری از آن، حاوی نکات مهمی است که می‌تواند با توجه به شرایط ایران، مورد توجه قرار بگیرد.