رکورددار کار بدون حادثه، پتروشیمی لردگان شد 20 خرداد 1399

رکورددار کار بدون حادثه، پتروشیمی لردگان شد

مجتمع پتروشیمی لردگان با ۲۸ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه رکورددارشد.