واگذاری پرحاشیه دانشگاه صنعت نفت 10 بهمن 1397

واگذاری پرحاشیه دانشگاه صنعت نفت

25 دی 1397

برق گناه و معصیت دارد!

مردم قوم بادوی (Baduy) در منطقه بانتن اندونزی اعتقاد دارند برق گناه و معصیت دارد وو هیچ رابطه‌ای با انسان ندارد.