میزان مصرف آب نسبت به الگو‌های جهانی چقدر است؟ 29 تیر 1399

میزان مصرف آب نسبت به الگو‌های جهانی چقدر است؟

کارشناس حوزه آب از مصرف دو برابری آب در کشور نسبت به میانگین های جهانی خبر داد.