مسدود شدن ۴۰۸ کارت هوشمند سوخت بنزین 28 تیر 1399

مسدود شدن ۴۰۸ کارت هوشمند سوخت بنزین

مدیر شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه از کشف و مسدودی ۴۰۸ کارت هوشمند سوخت بنزین از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های سوخت در فارس افزایش یافت 27 خرداد 1399

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های سوخت در فارس افزایش یافت

رئیس کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فارس

پرهیز هلدینگ خلیج فارس از تبلیغات انتخاباتی 18 خرداد 1399
یادداشتهای یک هلدینگی/قسمت هجدهم

پرهیز هلدینگ خلیج فارس از تبلیغات انتخاباتی

یک ویژگی ممتاز مجموعه هلدینگ خلیج فارس در دوران حضور مهندس نژادسلیم تعهد جدی برای پرهیز از ورود در فعالیت های انتخاباتی بود.