هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم 27 آبان 1399
عضو کمیسیون انرژی در مجلس یازدهم به نبض انرژی: 

هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم

نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه هیچ ارزیابی در باره کارت انرژی ندارم، گفت : «طرح وان » و «کارت انرژی» نیازمند بررسی بیشتر با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اجرا دارد.

کاهش قیمت و افزایش ایستگاه های شارژ موتورسیکلتهای برقی 25 آبان 1399
می شودهای مسئولان/ چه شدهای رسانه ای!

کاهش قیمت و افزایش ایستگاه های شارژ موتورسیکلتهای برقی

تصمیمات دولتمردان، بدون در نظر گرفتن زیرساخت های لازم و بررسی های آسیب شناسانه همواره به در بسته خورده اند و در این بین علاوه بر ضرر و زیان مالی، به بخش اعتماد ملی نیز آسیب هایی چند وارد می کنند.خبر تعلیق مجدد کارت سوخت و روی کار آمدن «کارت انرژی»، خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ناهماهنگی های ظاهری بین مسئولان در بخشهای مختلف کشور که به ناآرامی ها و آسیب های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجامید.

اختصاص یارانه انرژی نیازمند بسترسازی دولت است 22 مهر 1399

اختصاص یارانه انرژی نیازمند بسترسازی دولت است

برای صدور و توزیع کارت انرژی بین مردم دولت،مجلس و حتی قوه قضائیه باید در راستای هم حرکت کنند تا شاهد توزیع عادلانه کارت انرژی بین خانواده‌های ایرانی باشیم تا یک ایرانی با یک کارت انرژی بتواند هزینه‌های مربوط به آب،برق،گاز و حتی سوخت را شارژ و حتی پرداخت نماید.

توزیع کارت انرژی بین اقشار جامعه عادلانه باشد 20 مهر 1399
 تخصیص یارانه انرژی نیازمند بسترسازی دولت

توزیع کارت انرژی بین اقشار جامعه عادلانه باشد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم گفت: اگر قرار باشد کارت انرژی در بین افراد جامعه توزیع شود باید این امر عادلانه و بدون غرض ورزی باشد هرچند از طرف دیگر موضوع تخصیص یارانه انرژی به هر ایرانی نیازمند بسترسازی مناسب دولت است.