کاهش 70 درصدی سوددهی بزرگترین شرکت تجارت نفت دنیا 23 خرداد 1399

کاهش 70 درصدی سوددهی بزرگترین شرکت تجارت نفت دنیا

بزرگترین شرکت مستقل تجارت نفت دنیا، ویتول، شاهد 70 درصد کاهش سود دهی خود در سه ماهه اول 2020 بوده است. همه گیری ویروس کرونا و سقوط تقاضا برای نفت و کاهش قیمت آن به تجارت نفت این شرکت به شدت آسیب زده است.