فراموش کردن کرونا با به آب انداختن کشتی برقی در ووهان چین 09 تیر 1399

فراموش کردن کرونا با به آب انداختن کشتی برقی در ووهان چین

کشتی برقی جانلیو پس از پایان بحران کرونا در رودخانه یانگ تسه در شهر ووهان به آب انداخته شد.