قیمت کنونی نفت قابل قبول است 08 اسفند 1397

قیمت کنونی نفت قابل قبول است

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد قیمت کنونی نفت قابل قبول است.