۹۵درصد پیشرفت فیزیکی بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور 11 تیر 1399

۹۵درصد پیشرفت فیزیکی بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور، پایاب سد خداآفرین در شمال استان اردبیل ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت:برای تکمیل این پروژه با کسری بودجه مواجه هستیم.