وزارت نفت از مجلس کارنامه قبولی در مسئولیتهای اجتماعی گرفت 08 اردیبهشت 1399

وزارت نفت از مجلس کارنامه قبولی در مسئولیتهای اجتماعی گرفت

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در فروش نفت، وزارت نفت در بخش مسئولیت‌های اجتماعی جزو موفق‌ترین وزارتخانه‌هاست.