عراق و توسعه ذخایر عظیم گازی 01 تیر 1399

عراق و توسعه ذخایر عظیم گازی

طبق اظهارات هفته گذشته مقامات دولتی، عراق سرانجام در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه منابع گازی در دو تا سه سال آینده است.