ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد

وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که کشتی حفاری به نام فاتح این کشور روند اکتشاف برای منابع گاز در دریای سیاه را آغاز کرده است.