ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد 01 مرداد 1399

ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد

وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که کشتی حفاری به نام فاتح این کشور روند اکتشاف برای منابع گاز در دریای سیاه را آغاز کرده است.