ارائه گزارش میزان تأمین و تخصیص قیر در سال ۹۸ 09 تیر 1399

ارائه گزارش میزان تأمین و تخصیص قیر در سال ۹۸

معاونان و مدیران وزارتخانه‌های راه و نفت در نشست ویژه بررسی روند تأمین قیر پروژه‌های عمرانی، گزارش‌هایی را درباره میزان تأمین و تخصیص قیر در سال ۹۸ ارائه کردند.