سلامت کلیه کارگران جایگاه‌های سوخت در گذر از کرونا 14 اردیبهشت 1399
را رعایت پروتکل های بهداشتی

سلامت کلیه کارگران جایگاه‌های سوخت در گذر از کرونا

آمار ابتلاء اپراتورهای جایگاه‌های سوخت صفر است