کووید ۱۹ دومین قربانی بزرگ خود از بازار نفت را گرفت 09 اردیبهشت 1399

کووید ۱۹ دومین قربانی بزرگ خود از بازار نفت را گرفت

غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست حمایت در برابر ورشکستگی، دومین قربانی بزرگ سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در آمریکا شد.