درخواست ایران از روسیه برای دریافت دو میلیارد دلار وام ۰۳ آذر ۱۳۹۸

درخواست ایران از روسیه برای دریافت دو میلیارد دلار وام

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران از روسیه دو میلیارد دلار وام برای پروژه‌هایی شامل ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، خطوط ریلی و واگن‌های قطار درخواست کرده است.