درخواست ایران از روسیه برای دریافت دو میلیارد دلار وام 03 آذر 1398

درخواست ایران از روسیه برای دریافت دو میلیارد دلار وام

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران از روسیه دو میلیارد دلار وام برای پروژه‌هایی شامل ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، خطوط ریلی و واگن‌های قطار درخواست کرده است.