جلو زدن روسیه از آمریکا در صادرات LNG به چین 08 مرداد 1399

جلو زدن روسیه از آمریکا در صادرات LNG به چین

روسیه در ژوئن در مقایسه با آمریکا LNG بیشتری به چین صادر کرد.