واردات نفت چین از ایران کاهش یافت ۰۷ تیر ۱۳۹۹

واردات نفت چین از ایران کاهش یافت

واردات نفت چین از ایران در ماه میلادی گذشته به حدود ۲۵۷ هزار تن رسید که در مقایسه با ماه مه سال گذشته ۷۶ درصد کاهش داشت.