واردات نفت چین از ایران کاهش یافت 07 تیر 1399

واردات نفت چین از ایران کاهش یافت

واردات نفت چین از ایران در ماه میلادی گذشته به حدود ۲۵۷ هزار تن رسید که در مقایسه با ماه مه سال گذشته ۷۶ درصد کاهش داشت.