اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام علیه ایران 07 اسفند 1397

اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام علیه ایران

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد آمریکا همچنان هدف خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند.