بهره‌برداری ۲۵۰ پروژه آب و فاضلاب تا پایان سال 04 تیر 1399
وزیر نفت گفت:

بهره‌برداری ۲۵۰ پروژه آب و فاضلاب تا پایان سال

۲۵۰ پروژه آب و فاضلاب تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد/کاهش نیم درصد تلفات شبکه معادل صرفه‌جویی سوخت یک سال تولید برق صادراتی کشور