توصیه‌های شرکت برق به هیات‌های مذهبی 13 شهریور 1398

توصیه‌های شرکت برق به هیات‌های مذهبی

معاون مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب تهران گفت: هیات‌های مذهبی باید توصیه‌های ایمنی مانند پرهیز از نصب پرچم بر روی پایه‌های برق، انشعاب غیرمجاز و خودسرانه از شبکه توزیع و نزدیک بردن علم، کتل و بیرق زیر کابل‌های فشار قوی را جدی بگیرند.