مقابله با خشکسالی استان هرمزگان با اجراي شش طرح پدافند غيرعامل 20 اسفند 1397

مقابله با خشکسالی استان هرمزگان با اجراي شش طرح پدافند غيرعامل

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي هرمزگان از اجراي شش طرح پدافند غيرعامل از طرح‌هاي پيشنهادي خشكسالي استان با اعتباري بالغ بر یک‌هزار و 895 ميليارد ريال خبر داد.