تولید کولرهای هوشمند با شاخص کاهش مصرف انرژی 15 اردیبهشت 1399

تولید کولرهای هوشمند با شاخص کاهش مصرف انرژی

یک شرکت دانش بنیان با تلاش متخصصان ایرانی موفق شد کولرهای پلیمری هوشمندی طراحی کند که مصرف آب و برق را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.