خطرات و معایب هواگیری نکردن باک بنزین 11 اردیبهشت 1399

خطرات و معایب هواگیری نکردن باک بنزین

دلیل اصلی هواگرفتن باک بنزین پراید، ناخالصی بنزین است که راه خروج گاز از باک را مسدود کرده و مانع خروج گاز از باک می‌شود. اما نحوه هواگیری باک بنزین پراید در این شرایط چگونه است و چه نکاتی را باید رعایت کرد؟