پرواز بزرگترین هواپیمای برقی جهان 26 خرداد 1399

پرواز بزرگترین هواپیمای برقی جهان

بزرگ‌ترین هواپیمای الکتریکی دنیا پس از انجام آزمایش‌های فنی زیاد سرانجام به پرواز درآمد و توانست رکوردی را به نام خود ثبت کند.