نخستین هواپیمای برقی هیدروژنی جهان 09 مهر 1399
دنیا به سوی انرژی های پاک و تجدید پذیر؛

نخستین هواپیمای برقی هیدروژنی جهان

در حالی که برخی هواپیماهای آزمایشی با استفاده از سلول های سوختی هیدروژن به عنوان منبع تغذیه پرواز کرده اند، اما اندازه این هواپیمای موجود در بازار نشان می دهد که مسافران پرداختی می توانند خیلی زود در یک پرواز واقعا با میزان انتشار صفر پرواز کنند.