افزایش بهره وری با پنل های خورشیدی دو طرفه 20 خرداد 1399

افزایش بهره وری با پنل های خورشیدی دو طرفه

پنل های خورشیدی دو طرفه که از هر دو طرف نور خورشید را دریافت کرده و موقعیت خورشید را دنبال می کنند، نسبت به سیستم های استاندارد ۳۵ درصد تولید بیشتری دارند.

تامین 36 درصد آب یک سال زراعی با بارش های فروردین 04 اردیبهشت 1398

تامین 36 درصد آب یک سال زراعی با بارش های فروردین

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: بارش‌های فروردین ۹۸، ۳۶ درصد بارش یک سال زراعی را تامین کرد.