نابودی سالانه 400 هزار هکتار اراضی کشور با فرسایش خاک 06 اسفند 1397

نابودی سالانه 400 هزار هکتار اراضی کشور با فرسایش خاک

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت : فرسایش خاک ناشی از خشکسالی سالانه حدود 400 هزار هکتار از اراضی کشور را از بین می برد.