داود باقری: پیشرفت پروژه سبلان به 95.65 درصد رسید / پیشرفت چشم گیر 3.3 درصدی سبلان تنها در یک ماه 13 مهر 1399
مدیرعامل انرژی سپهر از عزم این هلدینگ برای افتتاح پتروشیمی سبلان خبر داد؛

 داود باقری: پیشرفت پروژه سبلان به 95.65 درصد رسید / پیشرفت چشم گیر 3.3 درصدی سبلان تنها در یک ماه

« پتروشیمی سبلان به عنوان پیش قراول پروژه های هلدینگ انرژی سپهر با پیشرفت چشم گیر 3.3 درصدی مرحله پیش راه اندازی در شهریور ماه، به 95.65 درصد پیشرفت در کل پروژه دست یافت تا نوید افتتاح آن در ماه های آتی داده شود.»