پویش #هرهفته:الف_ب_ایران، تلاشی مضاعف برای خدمت‌رسانی 05 آبان 1398

پویش #هرهفته:الف_ب_ایران، تلاشی مضاعف برای خدمت‌رسانی

صنعت آب و برق در تلاشی مضاعف برای ارائه خدمت‌رسانی بهتر به مردم با پویش #الف_ب_ایران آغاز شد و اینک در چهارمین هفته خود می‌رود تا طرح‌های مهمی را در جای جای کشور به ثمر برساند.