تعرفه آب رایگان، هدیه دولت «تدبیر و امید» به کم‌مصرف‌ها 22 آذر 1399

تعرفه آب رایگان، هدیه دولت «تدبیر و امید» به کم‌مصرف‌ها

این تخفیف فقط شامل سکونتگاه‌های دائمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی می‌شود و واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیردایم نظیر باغ ویلاها و خانه‌باغ‌ها مشمول این تخفیف نیستند.