۱۹۰ سد ملی در دست مطالعه و اجرا ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
بر اساس اعلام وزارت نیرو؛

۱۹۰ سد ملی در دست مطالعه و اجرا

طبق آمار موجود، ۱۹۰ سد ملی در کشور با حجم مجموع مخزن ۴۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون متر مکعب با بهره‌مندی از اعتبارات ملی در دست مطالعه و اجرا قرار دارد.