هوشمند سازی مدیریت انرژی در کشور تا دیجیتالی و مکانیزه شدن محاسبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹
خصوصی سازی،تجاری سازی،کوچک سازی،کاهش مصرف انرژی؛

هوشمند سازی مدیریت انرژی در کشور تا دیجیتالی و مکانیزه شدن محاسبه

نرم افزار کاربردی به پشتوانه دانشی است که متخصصان حوزه های بهره وری انرژی و حوزه های اجتماعی باید در خصوص آن نظر بدهند و ما نیز ضمن بهره مندی از زیرساختهای لازم ، با توجه به دراختیار داشتن اطلاعات مصرف برق مشترکان ، سیستمی نیاز داریم که این اطلاعات را بمنظور داده کاوی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت مصرف در اختیار شرکتهای توانمند و علاقمند در این حوزه قرار دهیم.

منتظر دریافت کارت شناسایی برق باشید ۱۸ آبان ۱۳۹۸

منتظر دریافت کارت شناسایی برق باشید

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر از ارائه کارت شناسایی برق که روی آن شناسه ١٣ رقمی برق مشترکان درج شده است، به این مشترکان در سراسر کشور خبر داد.

کارت شناسه قبض مشترکان برق به زودی صادر می‌شود ۱۱ آبان ۱۳۹۸

کارت شناسه قبض مشترکان برق به زودی صادر می‌شود

مدیرکل مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر، گفت: به‌زودی همه مشترکان شناسه قبض خود را در کارتی دریافت می‌کنند و می‌توانند از آن برای پرداخت خود از طرق مختلف از جمله دستگاه‌های خود پرداز (ATM) استفاده کنند.