انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق 06 تیر 1399

انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق

کارشناس انرژی گفت: تفاوت تعرفه برق داخلی و صادراتی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، وزارت نیرو را برای انحصار گرایی در صادرات برق تشویق کرده است.

«ایران» قطب هاب انرژی منطقه، اگر … 06 اردیبهشت 1399

«ایران» قطب هاب انرژی منطقه، اگر …

موقعیت جغرافیایی و تفاوت ساعات پیک مصرف برق میان همسایگان، ایران را در موقعیت ممتازی برای تبدیل شدن به هاب انرژی در منطقه قرار داده است.