مازوت زیاد داریم یا گاز کم است؟ 13 دی 1399

مازوت زیاد داریم یا گاز کم است؟

اهمیت تامین گاز خانگی در فصل سرد به اندازه‌ای است که زمینه قطعی گاز صنایع بزرگ و نیروگاه‌های حرارتی تولید برق را مهیا کرده و آن‌ها را مجبور به استفاده از سوخت مایع نظیر گازوییل و مازوت کند.