رایزنی با روس‌ها برای عملیات احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی هرمزگان 13 شهریور 1398

رایزنی با روس‌ها برای عملیات احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی هرمزگان

وزیر نیرو گفت: یکی از مهمترین نتایج سفر به روسیه حل و فصل مسائل باقیمانده پیرامون عملیاتی شدن قرارداد احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان بود.