اردکانیان: اولویت در تامین برق داخل 25 تیر 1399

اردکانیان: اولویت در تامین برق داخل

رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هییت دولت با اشاره به وضعیت مصرف آب در کشور اظهار کرد: امسال تابستان زودرس با گرمای پایداری تجریه کردیم و به طبع آن مصرف آب و برق هم بالا رفته و از سوی دیگر شرایط شیوع بیماری کرونا و رعایت مسائل بهداشتی نیز مزید بر علت شده با این وجود سطح آگاهی و همکاری مردم در سطح مناسبی قرار گرفته و امیدواریم با آرامش و آسایش تابستان را سپری کنیم.