۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است 17 خرداد 1399

۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران تا پایان اریبهشت‌ماه امسال به ۸۲۴ مگاوات رسید و ۸۲۱ مگاوات دیگر به آن اضافه خواهد شد.