استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در نیروگاه کرمان 11 آبان 1398

استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در نیروگاه کرمان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: در نیروگاه کرمان، فعالیت همزمان دو کمیته تحقیقات و ساخت داخل موجب شده تا استفاده حداکثری از توان داخل در تامین قطعات و تجهیزات نیروگاهی محقق شود.