آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون4 06 اسفند 1397

آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون4

آزمون عملی فرآیند خودراه‌اندازی واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون‌4 برای اولین بار با کمک کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان انجام شد.