تولید روزانه ۱۵ هزار مگاوات برق با راه‌اندازی نیروگاه پره‌سر گیلان 09 شهریور 1398

تولید روزانه ۱۵ هزار مگاوات برق با راه‌اندازی نیروگاه پره‌سر گیلان

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی «پره سر گیلان» گفت: این نیروگاه توانایی تولید روزانه ۱۵هزار مگاوات برق را دارد که این میزان در پیک نیز افزایش می‌یابد.