فعالیت نیروگاه ها با رعایت تعرفه در استخراج رمزارز ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی صنعت برق:

فعالیت نیروگاه ها با رعایت تعرفه در استخراج رمزارز

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه ها چنانچه نسبت به رعایت تعرفه مصوب عمل کنند، برای مراکز استخراج ارزهای مجازی می توانند فعالیت داشته باشند.

فشار شیوع کرونا به صنعت برق ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

فشار شیوع کرونا به صنعت برق

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق گفت: با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا، تابستان سختی در انتظار صنعت برق است.