نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به یاری شبکه برق کشور آمد 15 اردیبهشت 1399

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به یاری شبکه برق کشور آمد

 واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در آستانه پیک مصرف به شبکه سراسری متصل شد.