بهره‌برداری از ۲۸ نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان امسال 19 آذر 1399
رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خبر داد:

بهره‌برداری از ۲۸ نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان امسال

 صرفه‌جویی در مصرف سوخت فسیلی، کاهش گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن و انواع آلاینده‌های محلی و کاهش مصرف آب از دیگر مزایای احداث این نیروگاه‌هاست که به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند.